innovationscheck från VINNOVA

VINNOVA satsat under perioden 2015 – 2017          90 miljoner kronor på innovationscheckar. Checkarna ger små och medelstora tillväxtföretag möjlighet att köpa extern strategisk rådgivning. 

 

Innovationscheckar har beviljats sedan 2012. Under 2013 – 2014 genomfördes ett pilottest med IP-checkar, vilka gav företag finansiellt stöd i att ta fram en affärsförankrad IP-strategi. Från och med våren 2015 är IP-checkarna en del av innovationscheckarna. 

Varje check täcker kostnader upp till 100 000 kronor och kan användas av företag för att köpa in kunskap och konsulttjänster, t.ex. för att utveckla innovativa affärs- och samarbetsmodeller, eller att ta fram en strategi för hantering av intellektuella tillgångar.

 

Checkarna finns gängliga genom ansökan via Almi Företagspartner AB, IUC Sverige AB eller Coompanion – Kooperativ Utveckling Sverige. 

Anders Sundelin från Konsert Strategy & IP deltog i ett seminarium anordnat av PRV för att diskutera affärsdriven IP-strategi. Det som togs upp var bland annat vad man som SMF bör tänka på när man tar fram en strategi för att hantera och använda företagets intellektuella tillgångar med syfte att öka konkurrenskraften. Du hittar seminariet här